YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR

DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

(YPLP DM PGRI JT)

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

PGRI I ULUJAMI

Terakreditasi Tahun 2009 Klasifikasi : B

Jl. Desa Ambowetan Kec. Ulujami Kab. Pemalang 52371 Telp. (0285) 577007

=========================================================

Peta SMP PGRI 1 Ulujami


View SMP PGRI 1 Ulujami in a larger map

Senin, 30 Juli 2012

PIDATO BAHASA JAWA

PIDATO BAHASA JAWAAssalamualaikum Wr.Wb…

Maturnuhun.

Bismillahirohmanirrohim.. Alhamdulillahirrabil alamin, Washola tu wassalamu ala asyrofil ambya iwal mursalin .. Sayyidina muhammadin wa’ala alihi washabihi ajmain . Ama ba’du.

Dhumateng dewan juri ingkang kawula urmati…
Dhumateng Bpk/ibu guru pendamping ingkang kawula urmati ugi..
Dhumateng poro kanca sedaya ingkang kawula tresnani.
Ingkang sepisanan mangga kita sesarengan ngaturaken puja miwah puji syukur dhumatheng gusti ingkang maha agung dene sampun paring taufik lan hidayah tumprap kita sedaya. Katitik ing wekdal punika kita taksih pinaringan kesugengan saka karaharjan saged pinanggih wonten papan mriki kanthi boten wonten pambegan satunggal punapa.

Ingkang kalih, boten kesupen suwangga kita sedaya tangsah ngaturaken shalawat saka salam dhumateng nabi agung Muhammad SAW, mugi kita sedaya kalebet umatipun. Amin.

Para rawuh sedaya, Alhamdulillah sakpunika sampun mlebet wulan siyam ramadhan 1433 H . punika satunggaling nikmat ingkang dipun kalodhangan kangge nimbus dosa-dosa inggih punika kanthi nglampahi ibadah siyam punika.
Pramila kita kedah nindakaken siyam punika nindakaken siyam punika kanthi estu,
Ekhlas supados dosa-dosa kita saged lebur, saged dipun ampuni dening gusti, saengga ngantos titi wanlinipun riyadi, kita saged suci punika kados pratelan hadis :

Man samara madho na’i manan waah tiso ban gu firo lahuma
Artinya : barang siapa yang berpuasa dibulan ramadhan dengan iman dan penuh keiklasan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu”“H.R . Bukhari Muslim”


Mekaten atur kawula, bokbilih sakdangunipun kula matur wau wonten kalepatan, inggih nyuhun agungipun pangapunten . matur kesuhun,

Wassalamu alaikum,. Wr. Wb.

0 komentar:

Posting Komentar

 
 
Copyright © SMP PGRI 1 ULUJAMI
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Yudi Irawan